Oferim

Aubets Informàtica disposa d'un servei de creació de pàgines web, seguint els estàndars actuals (W3C).
Desenvolupem projectes de tot tipus: mini sites, blogs, webs presencials, catàleg de productes, botigues virtuals, webs autoadministrables (CMS), programació a mida, etc.
No només fem que el seu web sigui atractiu sinó que destaqui de la competència, fent que tingui d'una fàcil usabilitat i sigui accessible als navegadors actuals.
Serveis:
• Disseny i maquetació de pàgines web
• Programació a mida amb o sense gestors de continguts i bases de dades
• Botigues virtuals. Configuració, programació i suport
• Allotjament web. Gestió i administració de llocs web
• Gestió de registre de dominis i manteniment
• Assessorament en projectes web
• Etc.