Preu per còpia

Contractant aquest servei obtindràs tot el parc d'impressores cobert, a un preu més econòmic que comprant els tòners. AUBETS posarà una impressora, et subministrarà els tòners d'impressió, realitzarà un manteniment periòdic i es farà càrrec de canviar o reparar totes les peces, i fins i tot posarà la mà d'obra. En el cas que ja tinguis impressora, quan aquesta arribi al final de la seva vida, AUBETS la substituirà per una altra impressora de les mateixes característiques o superior. En aquests moments difícils en que tot repercuteix en el cost de l'empresa, AUBETS t'ofereix la possibilitat d'optimitzar el cost d'impressió. El que nosaltres anomenem "Preu per Còpia" és un servei de baix cost per a les teves impressions, a través del qual només pagues pel que imprimeixes cada mes, ja que el servei inclou les despeses relacionades amb la impressora, tòners, manteniment, peces que s'avariïn i reparacions.

layout styles

Com ho farem?

AUBETS ha seleccionat, provat i adquirit una eina per a una gestió proactiva de les impressores (impressores, copiadores i multifuncions), amb el clar objectiu de millorar el servei que oferim als nostres clients, sense cap tipus de càrrec.


En què consisteix?

El sistema de AUBETS identificarà qualsevol impressora independentment de la marca, model i on estigui instal·lada, d'aquesta manera podràs saber quin és l'estat d'aquesta en qualsevol moment. Aquest sistema analitzarà diàriament les pàgines impreses, els nivells dels consumibles i les alertes tècniques, i amb tota aquesta informació, serà capaç d'identificar les necessitats dels consumibles i detectar les possibles avaries de forma immediata.

style switcher

layout styles

Objectiu

El nostre objectiu és proporcionar una millora en el servei als nostres clients:
1. Mantenint operatives les seves impressores el màxim de temps possible.
2. Facilitant el treball de manteniment.
3. Reduint costos.


Avantatges

• Antelació. Detecta els dies que falten perquè s'esgoti el tòner.
• Estalvi. Eliminar estocs locals de tòners, i el cost que suposa.
• Prevenció. Rebre els consumibles amb suficient antelació perquè disposis del recanvi quan sigui necessari.
• Seguretat. Rebre alarmes de manteniment que puguin permetre anticipar-se a possibles avaries.

style switcher