Política de privacitat


INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES:
IDENTITAT: MARC PRATS SERRA
ADREÇA POSTAL: C. Nou de Sant Pere, 6 - 08221 - Terrassa (Barcelona)
TELÈFON: +34 937 84 09 50
CORREU ELECTRÒNIC: aubets@aubets.com

FINALITAT AMB LA QUE TRACTAREM LES SEVES DADES:
En Aubets Informàtica tractem la informació que ens proporciones els nostres usuaris per atendre les seves consultes i comentaris, així com, en cas que sigui necessari, mantenir el contacte per informar-los dels nostres proudctes i/o serveis.
El lloc web podrà recollir informació personal com ara: nom, dades de contacte com la seva adreça de correu electrònica i informació demogràfica, així com informació específica per procedir a gestionar una comanda, realitzar un lliurament o factura.
L'ús de la informació serà per tal de proporcionar el millor servei possible, particularment per mantenir un registre d'usuaris, de comandes en cas que apliqui, i millora dels nostres productes i serveis. És possible que siguin enviats correus electrònics periòdicament a través del nostre lloc web amb ofertes especials, nous productes i altra informació publicitària que considerem rellevant per als usuaris o que pugui brindar algun benefici. Aquests correus electrònics seran enviats a l'adreça proporcionada per cada usuari i podran ser cancel·lats en qualsevol moment quan així ho desitgi.
Aubets Informàtica, compromès per complir el compromís de mantenir la seva informació segura, usa els sistemes més avançats i els actualitza constantment per assegurar-se la inexistència d'accés no autoritzat.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES:
Les dades personals proporcionades es conservaran en tot cas mentre hi hagi una relació comercial i durant el termini màxim establert en Normativa aplicable a partir de la fi d'aquesta.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES:
La base legal per al tractament de les seves dades és la de la prestació del seu consentiment mitjançant la marcació de l'checkbox que Vostè podrà revocar en qualsevol moment. L'usuari de la web pot restringir la recopilació o l'ús de les dades proporcionades cada vegada que sol·liciti omplir un formulari com el d'alta d'usuari, podent marcar o desmarcar l'opció de rebre informació per correu electrònic. En cas d'haver marcat l'opció de rebre el nostre butlletí o publicitat, també es pot desfer en qualsevol moment.

TRANSFERÈNCIA DE LES SEVES DADES:
No es comunicaran les seves dades a altres destinataris. No es preveuen transferències a tercers països. No cedirà, distribuirà ni divulgarà la informació personal que l'usuari facilita sense autorització i / o consentiment de la mateixa, llevat que aquesta informació sigui requerida judicialment.
Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs que puguin ser del seu interès. Una vegada que entri en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, no tindrem control sobre el lloc a què s'ha redirigit i per tant no serem responsables dels termes o privacitat, ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs. Ja que aquests llocs estaran subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat, és recomanable que els consulti per confirmar que vostè està d'acord.

ELS SEUS DRETS:
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Aubets Informàtica s'estan tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades.
Aubets Informàtica, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva.
Per a l'exercici d'aquests drets, pot dirigir-se per escrit a l'adreça postal o pel correu electrònic dalt indicats, acompanyat d'una còpia del seu DNI.
De la mateixa manera, pot posar-se en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici del seu dret.